News
5/14/2018  
Nebevi ve Rezevi öğretiler, yeni İslami medeniyetin şekillenmesinin temeli

Kutsal Rezevi Külliyesi Mütevellisi:  
Nebevi ve Rezevi öğretiler, yeni İslami medeniyetin şekillenmesinin temeli

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi zengin Nebevi ve Rezevi öğretilerinin dünyada yeni İslami medeniyetin şekillenmesinin temelini oluşturduğunu ifade etti.
Astan News’un bildirdiğine göre Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi  uluslararası “İslami bilimin ortaya çıkışı ve yayılmasında Şia’nın rolü” kongresinde yaptığı konuşmada, İmam Bakır (as) ve İmam Sadık’ın (as) İslam tarihinde İslami bilim ve din kültürünün açıklanması ve kamuoyunun aydınlatılması ve Kur’an tefsirinde en çok role sahip olduğunu kaydederek, şöyle dedi: İslam İnkılabı sayesinde son yıllarda akli ilim, Kur’an tefsiri, fıkıh ve İslami ilke alanında çok iyi işler yapıldığını söyledi.
Nizamın maslahatını belirleme konseyi üyesi hüccetülislam Reisi çağdaş dönemin İslam’ın çeşitli asırlarıyla farkının İran’da fıkhın hüküm sürmesi olduğunu kaydederek, şöyle dedi: Bugünün, dün ve Sahip cevahir ve Şeyh Ensari gibi büyüklerin dönemiyle olan farkı şudur ki hiçbir dönemde fıkıh hüküm sürmüyordu ve toplumun tüm boyutları fıkıh temeli ve ilkeleri temelinde değildi; ancak bugün toplumda fıkıh hüküm sürüyor ve düşünürlerin, bilim adamlarının, öğrencilerin ve talebelerin medeniyet oluşturan Caferi fıkhıyla karşılarında cevaplandırması gerektiği birçok soru vardır.
İslam tarihinin 2 büyük hicretinde İlahi planlama
Yeni fıkhi mselelerle ilgili dini ilimler merkezleri ve üniversitelerin daha fazla adım atması gerektiğini kaydeden hüccetülislam Reisi, şöyle dedi: İslam peygamberi’nin (saa) Mekke’den Medine’ye hicreti ve İmam Rıza’nın (as) Medine’den Merve hicreti, İslami medeniyetin tahakkuk bulması bağlamında bir İlahi planlama ve mühendislikti, sanki dünyada İslami medeniyet Nebevi ve Rezevi öğretiler temelinde inşa edilecekti.
Rehberlik Bilgeler meclisi üyesi hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında şöyle dedi: İmam Rıza’nın (as) adı sayesinde bu bölgede şekillenen medeniyet, kayda değer bir medeniyettir. İslam dünyasında temsilciler ağı kurulması, geniş çaplı Ehli Beyt (as) teşkilatının kurulması, her birisi İslam tarihinde etkin bilim adamı olan 318 bilginin yetiştirilmesi ve bugün İslami bilim alanında değerli bir hazineye dönüşen 15 bin fıkhi soruya cevap verilmesi, İmam Rıza’nın (as) Horasan’a olan bereketli hicreti sayesinde gerçekleşmiştir.
Hüccetülislam Reisi açıklamasını şöyle sürdürdü: İmam Rıza’nın (as) Horasan’a hicretinin ikincil bereketi herbiri bir yıldız gibi parlayan ve İslami bilim için birçok bereketin kaynağı olan İmamzadelerin  bölgedeki varlığıdır. Bugün fıkıhtan Nücuma, hikmetten matematiğe kadar tüm ilimlerde mevcut ilerlemelerimizi Alim-i Al-i Muhammed olan İmam Rıza’nın (as) büyük şahsiyeti ve ilmine borçluyuz, öyle ki o hazret (as) hatta muhalifleri tarafından bile Enbiya bilimlerinin varisi olarak tanıtılmıştır.
İmam Rıza (as), başkalarının sözlerini dinlemekte sabırlıydı
İmam Rıza’nın (as) bilim, kültür ve medeniyet alanındaki rolünün değerlendirilebileceğini kaydeden hüccetülislam Reisi, “ başkalarının sözlerini dinlemekte sabırlı olmak ve hilimle beraber bilim sahibi olmak, İmam Rıza’nın (as) bilimsel kişiliğinin özelliklerindendi”diye kaydetti.
Nizamın maslahatını belirleme konseyi üyesi açıklamasının devamında şöyle dedi:  muhaliflerle münazaralarda hilm sahibi olmak ve saf tevhidi düşünceyi dakik olarak anlatma özelliği, İmam Rıza’nın (as) diğer bazı özellikleriydi.
Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi açıklamasının devamında şöyle dedi: Şeyh Tebersi, Hürri Amili, Şeyh Tusi ve Şeyh Bahai gibi şahıslar, İslam dünyasında büyük etkileri olan bilim adamlarıydı ki İmam Rıza’nın (as) sofrasına oturarak İslam dünyasında İslami bilimin yayılmasında birçok rol ifa ettiler.
Batı, bilimsel medeniyetini İslami medeniyete borçludur
Bugün müstekbirlerin Müslümanların bilim ve ilimde ilerlemesini istemediğini kaydeden hüccetülislam Reisi, “Batının bilimsel medeniyetinin İslami medeniyetin temelleri üzerine kurulu olması, su götürmez bir gerçektir”dedi.
Hüccetülislam Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü: Müstekbirlerin hedefi Müslümanların geri kalarak ilerlememesidir ve bu siyasetlerini bölgedeki uşaklarıyla sürdürmektedir. Bugün Müslümanlar arasında ilim, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, çok önemli ve hayati bir konudur ve Müslüman ümmetin bu konuya ciddi bir şekilde önem vermesi gerekiyor.
Hüccetülislam Reisi, İslam İnkılabı Rehberi’nin sürekli çeşitli ilimlerin geliştirilmesinde İslam dünyası bilim adamlarını teşvik ettiğini kaydederek, şöyle dedi: Bilimin geliştirilmesi ve buna değer verilmesi yeni islami medeniyetin şekillenmesi doğrultusunda İslami toplum için parlak ve ümit dolu bir geleceğin müjdeleyicisidir ki bu husus İslam dünyası düşünürlerinin güçlü elleriyle gerçekleşebilir.
Hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında, “Kutsal Rezevi külliyesi, sahip olduğu zengin kütüphane ve araştırma merkeziyle araştırma yapmaları için İslam dünyası düşünürleri ve bilim adamları için uygun bir ortam oluşturmuş bulunuyor”diye kaydetti.
 
Ziyaretçi sayısı:75
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...