News
4/14/2018  
İslami Direniş cephesinin ortak cephe kurması, düşmanları çıkmaza sokmuştur

Kutsal Rezevi Külliyesi Mütevellisi:  
İslami Direniş cephesinin ortak cephe kurması, düşmanları çıkmaza sokmuştur

Kutsal Rezevi külliyesi Mütevellisi hüccetülislam Reisi, bugün düşmanların bahane ettiği konunun kimyasal bombardıman meselesi olduğunu kaydederek, söz konusu bahanelerin düşmanların çaresizliğinden kaynaklandığı ve bunun nedeninin ise Amerika karşısında İslami Direniş’in ortak bir cephe oluşturması olduğun söyledi.
Astan News’un bildirdiğine göre Meşhet’in Beheşti üniversitesinde Horasan’ın Ehli Sünnet ve Şia alimlerinin katılımıyla düzenlenen büyük “hidayet elçisi” konferansında konuşan hüccetülislam Reisi, “İslam peygamberi’nin Bi’seti, hazreti hakkın en önemli tecellilerindendir, tüm dünya, enbiyalar ve imamlar yaratıcının büyük tecellileridir, ancak Bi’set en büyük tecellidir.”ifadesini kullandı.
Yüce yaratıcının büyük tecellisinin Bi’set’te yansıdığını kaydeden hüccetülislam Reisi, “insan terbiyesi, Bi’set’in önemli konusu ve eksenidir, öyle bir terbiye ki insani yüce nefsani eğilimlerin ihyası anlamındadır”diye kaydetti.
Rehberlik Bilgeler meclisi üyesi açıklamasının devamında şöyle dedi: Tezkiye, eğitim, tezkiye ve dini terbiye temelinde toplum inşası ve İslami terbiyevi düzeni izleyen dini öğretiler temelinde düzen oluşturmak, dinin başlıca hedefleridir.
Hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında, “alimler, din ve dini öğretiler temelinde bir toplum inşa etme konusunda enbiyaların varisleridir ki sırtlarında ağır yükümlülükleri söz konusudur”diye kaydetti.
Bugün dini ilimler merkezleri, bilginler ve hatta dini ilimler bilginlerini tehdit eden hususun ilhadi sekularizm olmadığını kaydeden hüccetülislam Reisi, “hiçbir zaman yalan irfanlar bizim bilim merkezlerimizi tehdit etmemiştir, zira bu merkezler irfani zenginliğe sahiptir.”ifadesini kullandı.
Hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında şöyle dedi: Bugün sosyal sekularizm bir tehdittir ve bu tür sekularizm, dini, kişisel ve özel bir amel olarak lanse etmeye çalışıyor ve dinin çağdaş hayatta işlevsiz olduğunu gösterme gayretindedir; bu tür sekularizm din ve dinin işlevselliğine bir tehdittir.
Kutsal Rezevi külliyesi mütevellisi açıklamasının devamında, “bazen bazıları din alimliği kisvesinde acaba dinin çağdaş insanın şimdiki gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağı sorusunu gündeme getiriyor, bu husus bir tehdittir”diye kaydetti.
Hüccetülislam Reisi konuşmasının bir başka bölümünde İslam peygamberi’nin Biset’inin günümüz dünyası ve beşeriyetin ihtiyacı olan husus olduğunu kaydederek, “bugün İslam peygamberi’nin “قولو لا اله الا الله تفلحوا” feryadı yükseldiğini söyledi.
Hüccetülislam Reisi, açıklamasını şöyle sürdürdü: Bugün, Bi’set vardır; bu Bi’set eski zamanlarda olup da bugün bizim kutladığımız bir Bi’set değildir; Bi’set çağımız insanı için her gün ve her yıl zaruridir.
Bugün beşeri toplumun her zamankinden daha çok Bi’set’e muhtaç olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “Bugün peygamberin Bi’seti insanları Allah’a tapmaya, Allah eksenli olmaya ve her türlü çirkinlikten uzak kalmaya davet ediyor; bu davet beşeri camia için ayaktadır.”ifadesini kullandı.
Rehberlik Bilgeler meclisi üyesi açıklamasının devamında şöyle dedi: Bugün beşeri toplum her zamankinden daha fazla toplumun ahlak, dinamik düşünce, devrimci bakış ve çağdaş insanın sorunlarının çözümlenmesi yönünde hareket etmek için basiretli, bilgili, maneviyat dolu ve akılcı alimler ve bilginlere ihtiyaç duymaktadır.
Düşmanlar İslam’ın mesajının topluma ulaşmasını engellemek için nasıl İslam peygamberi karşısında durdularsa, bugün de İslam’ın mesajı karşısında durduklarını kaydeden hüccetülislam Reisi, “Ahzab savaşında kafirler, münafıklar, müşrikler ve imanı zayıf olanlar İslam peygamberinin başarısını engellemek için birleştiler ve bugün de müstekbirler yapay düşünceler ve dinlerle Müslümanların birleşmiş saflarında ihtilaf oluşturmaya çalışıyorlar”dedi.
“İzm”e sahip olmak, bilim ve teknolojiyle donanma ve medya gücüne sahip olmanın modern cahiliyenin  3 özelliği olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “Bugün her zamankinden daha fazla vahdet, basiret ve basiret oluşturmaya intihacımız vardır”dedi.
Hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında şöyle dedi: Düşman tekfirci ve fitneci gruplar oluşturarak, şeriatin hedeflerinin şekillenmesini engellemeye çalışıyor, ancak vahdet düşmanların gözünde bir diken gibidir. Bugün düşmanların bahane ettiği husus, kimyasal bombardıman meselesidir, bu bahaneler, düşmanların çaresizliğindendir ve bunun nedeni ise düşman karşısında birlik cephenin oluşmasıdır.
Hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında tüm milletlerin bugün siyonistlerin uşağı olan IŞİD ve tekfirci gruplar karşısında durduğunu kaydederek, şöyle dedi: Şia, Sünni ve çeşitli diller ve ülkelerden oluşan Müslümanların birlik cephesi, düşmanları çaresizliğe itmiştir; siyasi arenada şahit olduklarınız, onların çaresizliğinin göstergesidir.
Hüccetülislam Reisi konuşmasının sonunda şöyle dedi:  Bi’set, din ve dini öğretiler, bugün beşeriyetin kurtarıcı reçetesidir, bu düşünce ve tefekkür karşısında durmak, dinin çağdaş insanın hayatını Doğulu ve Batı’lı reçetelere ihtiyaç olmadan yönetebileceğini gösteriyor.
 
 
Ziyaretçi sayısı:109
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...