News
8/21/2019  
Müslüman’ların merciliği Ehli Beyt (as) ekolünü izlemekle tahakkuk bulacaktır

Mutahhar Rezevi Türbe’de konuşan Ayetullah Şeyh İsa Kasım:  
Müslüman’ların merciliği Ehli Beyt (as) ekolünü izlemekle tahakkuk bulacaktır

Bahreyn’li Şiilerin lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım Müslümanların fikri, bilimsel ve dini merciliğinin Ehli Beyt (as) ve imamet düşünce çizgisine dayandığı zaman tahakkuk bulacağını bildirdi.

Astan News’un bildirdiğine göre Kutsal Rezevi Külliyesi yabancı ziyaretçi işleri idaresinin gayreti ve Arap ziyaretçilerin yoğun katılımı ile Mutahhar Rezevi Türbe’nin Gadir avlusunda düzenlenen Gadir-i Hum etkinliğinde, Ayetullah Şeyh İsa Kasım, yaptığı konuşmada şöyle dedi: Allah, insanı saadete ermesi için yaratmıştır ve bu saadet ve kemale ermenin yolu sadece ibadet ve kulluktur.

Allah’ın insanı yaratmaktan hedefinin insanın hidayete erdirilmesi ve kemale ulaşması ve bu hedefin Allah’a ibadetle mümkün olabileceğini kaydeden Ayetullah Kasım, “insanın fıtratı, esasında Allah’ı izlemeye dayalıdır ve Allah’a ibadet hiçbir zaman durdurulmayacaktır.”ifadesini kullandı.

Bahreyn Şiilerinin lideri açıklamasının devamında şöyle dedi: İmamet ve nübüvvet bir zarurettir, ta ki beşeriyet kurtulsun ve kemale ulaşsın ve insanın kemali ise peygamberler ve ardından imamlar vasıtasıyla tahakkuk bulmaktadır.

Ayetullah Kasım konuşmasını şöyle sürdürdü: İslam Peygamberi’nden (saa) sonra birçok fırka, İslam’ı bildiğini ve İslam’a vakıf olduğunu iddia etti, ancak gerçek  İslam’ı sadece İmamet konusuna inananlar tanımaktadır. İslam, İmam Ali (as) ve Ehli Beyt (as) olmadan, kamil ve gerçek olamaz; beşeriyetin sorunlarını çözümleyen İslam Allah tarafından gelen İslam’dır ve bu İslam, ardından İslam Peygamberi’ne (saa) sunuldu ve daha sonra Ehli Beyt (as) bu nurani yolu devam ettirdi ve bu İslam, gerçekte beşeriyetin ihtiyaç duyduğu İslam’dır.

Bahreyn’li İnkılapçı din adamı açıklamasının devamında, “biz insaniyeti unutmayacak ve Ehli Beyt (as) ve İslam Peygamberi’nin (saa) izinde olacak bir bilim peşindeyiz.”diye kaydetti.

Hz. Ali’nin (as) hikmeti, en üstün fıkhi hükümdür
Bahreyn’li Şiilerin lideri açıklamasını şöyle sürdürdü: İlahi risalet ve İlahi ekolün kendilerinde tecelli ettiği ve Allah’a ulaşmanın yoluna vakıf olan şahsiyetler Hz. Emir Elmüminin Ali (as) ve Ehli Beyt’tir (as). Sadece onlar kendi ilimleriyle insanın yaşamına hayat bahşediyor, onlar Allah’ın bilimi ve ibadi ahkamını uygulayarak Allah’ın diliyle konuşuyorlar.

İslam Peygamberi’nin kendi ilmini sadece Kur’an’a dair kapsamlı marifet ve bilgiye sahip olanlara bahşettiğini kaydeden Ayetullah Kasım, şöyle dedi: İmam Ali (as)’ın ilmi, en üstün hikmet ve ilimdir; İmam Ali’nin (as) hikmet ve ilmi en üstün hükümdür, O hazret (as) dünya ve ahiret yolunu bizim için çizmektedir.

Kur’an’ın insanın bilgilendirilmesi ve hidayeti için nazil olduğu ve insanların sorunlarının çözümü olduğunu kaydeden Ayetullah Kasım, İlahi kelam, İslam Peygamberine nazil olarak, insanın asıl ihtiyacını giderdiğini ve kendi ahkamıyla insanı aydınlattığını belirtti.

Ayetullah kasım konuşmasını şöyle sürdürdü: Acaba biz Abbadullah Bin Abbas’tan Allah Resulü’nün tüm ilmini bize vermesini mi talep ediyoruz? Acaba o bize vermesi için tüm ilimleri elde etmiş midir? Acaba O, Allah Resulü’nün Kur’an’dan elde ettiği ilimi bize verebilir mi? Acaba Ehli Beyt’ten başka (as) birisi yer yüzünde doğrudan Allah Resulü’nden ilim elde ettiğini veya Kur’an’ın hakikatine vakıf olduğunu iddia edebilir mi?
Hz. Ali (as), Resul-I Ekrem’in tek haklı varisidir
Ayetullah Şeyh İsa Kasım konuşmasının devamında şöyle dedi: Hz. Resulullah’ın (saa) sahabeleri arasında Kur’an’a ve İslam peygamberi’nin ilmine vakıf olan ve Peygamber efendimizin de onun ilmine şahadet getirdiği ve tarihçiler ve sahabelerin de onun kemali ve ilmine şahadet getidiği tek şahıs Emirül Müminin Hz. Ali (as)’dır.

Ayetullah Kasım açıkalamsını şöyle sürdürdü: Tüm sahabeler arasında Ali (as)’dan başka Kur’an’ın tam tefsirini bilen ve Kur’ân hakkında birçok teorisi olan kimdir?
Herkesin Hz. Ali (as)’ı iyice tanıdığını ve Hz. Ali’nin (as) tutumlarında hiçbir zaman Kur’anın dışına çıkmadığını bildiğini kaydeden Ayetullah Kasım, şöyle dedi: Kimse Hz. Ali’ye (as) yalancı yaftasında bulunmaya cesaret edemedi; Hz. Ali’nin (as) Kur’an hakikatlerini bilmediğini söylemeye kim cesaret edebilirdi; Ehli Sünnet bile Hz. Ali’nin (as) Allah Resulü’nün varisi olduğunu ve Kurân’ın gerçek marifetinin onun nezdinde olduğuna şahadet getirmiştir.

Yeryüzünde en büyük zulüm insanın Allah Resulü ile ilişkisinin kesilmesidir
Bahreyn Şiilerini lideri konuşmasının devamında Hz. Ali’nin (as) dünya, din ve ahiretin güvencesi olduğunu kaydederek, şöyle dedi: Peygamberler ve İmamların büyük görevi halkı karanlıklardan çıkararak aydınlığa doğru hidayete erdirmektir. Yer yüzünde en büyük zulüm insanın Allah Resulü ile irtibatının kesilmesi ve İslam ümmetinin bu nimetten mahrum kalmasıdır, Müslümanlar titiz bir şekilde düşünürlerse, İmameti bir kenara bırakmanın İslam’ın özünden mahrum ve ilahi dinden uzaklaşmak anlamında olacağını öğrenirler.

Ayetullah Kasım konuşmasını şöyle sürdürdü: Allah Teala, Hz. Ali’yi (as) halkın velisi olarak ataması ve halkın İmam Ali’ye (as) biati ardından dini halka tamamladı ve gerçekte tüm İlahi nimetlerin tamamı da budur ve o olmadan nimetler eksik olur.

Hac ve namaz terk edilmesi durumunda tüm vacip ameller terk edilmiş olacağını kaydeden Ayetullah Kasım, “İmamet de olmasaydı, İslam’da ve insaniyette tüm düzenler yok olmuş olurdu ve halk, nübüvvet çizgisinde olduğu zaman, asıl hedef ve gayeye ulaşmış olur”diye kaydetti.

Bahreyn’li şiilerin lideri konuşmasının devamında şöyle dedi: Kur’an hükmü uygulanmadan izzet kalıcı olmaz ve sorunlar çözülmez ve bu hüküm beşeriyetin kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin (as) kıyam ettiği zaman uygulanacaktır.
 
 
Ziyaretçi sayısı:82
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...