News
1/9/2019  
Kutsal Rezevi külliyede tarım cihadı

 
Kutsal Rezevi külliyede tarım cihadı

Kutsal Rezevi külliye tarım holdingi sarf ettiği cihatçı çabaları ile Rezevi Horasan eyaletinin tarım ürünlerinde önemli payı bulunan bir holding sayılır. Holdingin alt firmaları en yeni tarım makinelerinden yararlanmak ve çeşitli araştırma faaliyetleri ve değişik tarım yöntemlerinden faydalanarak ülkenin tarım ürünleri alanında kendine yeter hale gelmesinde önemli payı olmuştur. Bu firmaların her biri cihatçı çabaları ve verimliliği arttırmak sureti ile daha iyi ve daha kaliteli tarım ürünleri üretilmesine katkı sağlıyor.
Numune Kolza çiftçiliği
Kolza, Sarahs tarım firmasının önemli hedef ürünlerinden biridir. Bu ürün yağlı tohumların ithalatını azaltmak amacıyla eyaletin tarım cihadı genel müdürlüğü ve ilçe idaresinin destekleri ile Sarahs tarım firmasının gündemine alındı ve böylece firmanın 50 hektarlık tarım alanları kolza ekimine ayrıldı.
Bu arada zamanında sulama, zamanında gübre vermek ve doğal afetleri ve yaban otlarını kontrol altına alma ve özel döver biçerlerle zamanında hasat yapma, bu ürünün verimliliğini arttırmıştır.
Kaliteli zeytinyağı üretmek
Zeytin, Kutsal Rezevi külliye tarım holdinginin bir başka önemli ürünüdür. Firma cari yılda 20 hektarlık zeytin bahçelerinden 31 ton zeytin topladı. Bu hasat ise Kutsal Rezevi külliye tarım holdinginin geniş bahçe kapasitesinin küçük bir bölümüdür ve kaliteli zeytin üretmeyi başarmıştır; nitekim Rezevi Horasan ve Güney Horasan eyaletlerinin piyasaları da kaliteli zeytine kavuşmuştur.
Kaliteli fıstık üretmek
Kutsal Rezevi külliye tarım holdingi cari yılda holdinge ait olan 106 hektar fıstık bahçesinden yaklaşık 70 ton fıstık hasat etmiştir. Bu ürüne katma değer kazandırmak için üretilen fıstıklar işlenerek piyasaya sürülüyor. Fıstıkları işleme sürecinde fıstıkların kabuğu alınıp kurutulduktan sonra sınıflandırılarak ambalajlanıyor. Bu yıl fıstık piyasalarına bakıldığında kurutulmuş fıstığın daha uygun katma değeri olduğu anlaşılıyor.
Tarım ürünleri çeşitleri
Cari yılın tarım takviminde buğday ekimi için bol ürünlü ve erken yetişen buğday versiyonundan Rezevi tarım firmasının arazilerinde kullanıldı, böylece bu yıl yaklaşık 220 hektarlık bir alanın Sirvan ve Pişgam buğday versiyonları ile ekileceği anlaşılıyor.
Numune çiftlik; kutsal Rezevi külliyenin tarım ve besicilik alanında en büyük ünitesi
Kutsal Rezevi külliyenin numune çiftliği müessesesi toprak ve su kaynaklarından çeşitli tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmek, meyve bahçeleri oluşturmak, çiçek ve ilaç niteliği bulunan bitkileri yetiştirmek, ağaçlandırmak, ... gibi hedeflerin doğrultusunda yararlanmak amacıyla kurulmuştur ve kutsal Rezevi külliyenin tarım ve besicilik alanında en büyük ünitesi sayılır. Bu müessese her yıl 11 bin tonu aşkın tarım ve hayvancılık ürünlerini üretmekte ve bölge ekonomisi ve ülkede istihdam alanlarının geliştirilmesinde etkili olmaktadır.
Hş. 1397 ve ürünler
Kutsal Rezevi külliyenin numune çiftliği müessesesi Başkanı Ali Orai, müessesenin hş. 1397 yılında ürettiği ürünlere işaret ederek şöyle dedi: 10 hektarlık bir alanında gür bahçe inşa etmek, nersring yöntemi ile domates bitkisin filizlerini üretmek, yılda otuz ton kapasiteli kompost üreten birimi açmak ve 10 bin metrekarelik modern bir serayı tasarlayarak hayata geçirmek, cari yılda bazı önemli icraatlarımız sayılır. 1397 yılında 1093 hektar buğday, 205 hektar arpa, 164 hektar kolza, 412 hektar yemlik Mısır, 60 hektar pancar, 49 hektar yonca, 35 hektar fıstık fidanı ve 5 hektar fıstık tohumu ekilmiştir.
Yeni bahçe işletme modeli
Kutsal Rezevi külliyenin numune çiftliği müessesesinin gür bahçeleri, yeni behçe işletme modelinin en bariz mısdakı sayılır. Bu müessesenin 33 hektar gür ve yarı gür bahçesi bulunuyor. Kutsal Rezevi külliyenin ilk gür bahçesi 5 hektarlık bir alanda bundan 4 yıl önce hizmete girdi.
Kutsal Rezevi külliyenin numune çiftliği müessesesi Başkanı Ali Orai bu konuda da şöyle dedi:
Numune çiftliğinin bahçeleri yaklaşık 140 hektar kadardır. Bu alandan 16 hektarı elma, 40 hektarı erik çeşitleri, 40 hektarı armut, 40 hektarı bir çeşit elma, 10 hektarı bir başka çeşit elma ekimine tahsis edilmiştir.
Verimliliği arttırmanın yeni yöntemleri
Kutsal Rezevi külliyenin numune çiftliği müessesesi Başkanı Ali Orai kurumun verimliliğini arttırma yolunda yapılan uygulamalara işaret ederek şöyle konuştu: Gür örnek bahçelerin oluşturulması daha az bir alandan daha fazla ürün elde etmek, verimliliği yeni sulama sistemlerini kullanarak geliştirmek ve besicilik alanında da tarım cihadı kurumu ile işbirliği yapmak, numune çiftliğinin gündeminde olan konulardır.
 
Ziyaretçi sayısı:49
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...