News
12/3/2018  
2. İran ve Avrupa kalp hastalıkları hekimleri kongresi

 
2. İran ve Avrupa kalp hastalıkları hekimleri kongresi

2. İran ve Avrupa’nın kalp hastalıkları dernekleri CSI ve Euro CTO hekimleri işbirliği kongresi İranlı ve yabancı uzman hekimlerin katılımı ile 5 – 8 Aralık 2018 tarihlerinde kutsal Meşhed kentinin Rezevi hastanesinde düzenleniyor.
2. uluslararası Caspian meeting 2018 kongresi anadan doğma, yapısal ve kapaksal hastalıkların az agresif yöntemlerle tedavi edilmesi ve bu alanlardaki yeniliklerin üzerine Avrupa’nın CSI vakfı ile işbirliği çerçevesinde ve yine 2. Uluslararası Iran CTO meeting 2018 kongresi de kronik kalp ve damar hastalıklarının tedavisi üzerine Avrupa’nın EBC, TOBI 2018 ve Euro CTO Club vakıflarının işbirliği ile 5 – 8 Aralık 2018 tarihlerinde Rezevi hastanesinde düzenleniyor.
Aslında bu kongreler her yıl dünyanın dört bir yanında düzenleniyor. Bölgemizde ise iki yıldır bu kongreler Caspian meeting 2018 ve Iran CTO meeting 2018 başlıkları altında Rezevi hastanesinin katkıları ile düzenleniyor.
Bu yılki kongreye İngiltere, Almanya, Japonya, Sırbistan, İtalya, Günel Kore, Türkiye, Tayland, Malezya, Yunanistan, Hindistan, Vietnam, Polonya ve Afganistan gibi ülkelerden 32 yabancı konuk katılıyor.
Kalp ve damar hastalıkları İran’da dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Rezevi hastane kalp ve damar hastalıkları alanında uzman olan 70 kadar uzman hekimi ve en gelişmiş teknolojik imkanlarından yararlanarak bu hastalıklarla etkili bir şekilde mücadele ediyor.
Öte yandan bu kongrenin eğitim amaçlı olduğu ve kongre boyunca kalp cerrahileri canlı olarak yayımlandığı belirtilmelidir. Bundan başka kalp ve damar hastalıkları bakımı, kalp yetmezliği hastalıkları ve cenin kalbinden özel görüntü almak, kongrenin kulisinde düzenlenen sempozyumlardan bazılarıdır. Bu yıl ayrıca kongrenin kulisinde düşünce odaları kuruluyor, böylece öğrenciler bu hastalıklarla ilgili karşılaştıkları sorunlarını yurt dışından gelen uzmanlarla tartışabilecek.
Uluslararası Iran CTO Meeting 2018 kongresi
Kongrenin kulisinde Mashhad Heart Failure Chapte (kalp yetmezliği) başlığı altında bir sempozyum düzenleniyor. Bu sempozyumun hedef kitlesi kalp ve damar hastalıkları uzmanları, kalp ve damar hastalıkları cerrahları, kalp yetmezliği üzerine ihtisas yapan öğrencilerdir. Sempozyumda yaklaşık 15 kadar kalp ve damar hastalıkları uzmanları beş bilimsel oturum düzenliyor. Bu oturumların başlıkları ise şöyle:
Kalp ve kanser bilimi, kalp kaslarının iltihaplanması ve kalp kasları hastalıkları, akciğer damarında tansiyonun yükselmesi, kalp yetmezliği hastalıklarının tedavisinde yenilikler ve kalp naklinde yenilikler.
Bu oturumlarda ele alınan konular lise şöyle:
Kanser teşhisinde kalp ve damar hastalıklarının kontrol edilmesi, kanser ve kalp yetmezliği, kalp ve damar hastalıklarının yan etkilerinin tedavi yöntemleri, hamilelik döneminde kalp hastalıkları, kalpte anormallikler, akciğer damarında tansiyonun yükselmesinin tedavisinde yeni ilaçlar ve tanımlar, akciğerde tansiyonun yükselmesi ile talasemi ve kalp hastalıkları ile ilişkisi, kalp hastalıklarının tedavisinde yeni ilaçlar, kalp yetmezliği hastalığının kontrol altına alınması, kalp yetmezliği hastalığına yakalanan hastaları kalp dışında başka organların ameliyatı için hazır hale getirme yöntemleri, kalp yetmezliğine yakalanan hastalıklarda anemi, kalp nakli listesi ve kalp nakli ameliyatının yan tesirleri.
Kongrenin kulisinde Razavi Cardiovascular Nursing Chapter (kalp hastalarının bakım yöntemleri) sempozyumu düzenleniyor. Bu sempozyumun hedef kitlesi, hemşireler ve çeşitli uzmanlık eğilimleri ile hekimler oluşturuyor.
Sempozyumda yaklaşık 20 kadar Meşhed tıp üniversitesi hemşirelik fakültesi öğretim üyesi deneyimlerini paylaşıyor. Sempozyumda dört oturum düzenleniyor. Oturumların başlıkları ise şöyle:
Kronik kronerik sendrumu, kalp yetmezliği ve hemşirelik bakımları, Ekmo, ve balon pompa.
Oturumlarda ele alınacak konular ise şöyle:
Hastane öncesi ve hastane döneminde hastayı yönetmek ve kronerlerin özel bakımı, kalp yetmezliğini aşamalara ayırmak ve yönetmek, kalp yetmezliği ile spor ve beslenme yöntemleri ile yaşamak, kalp yetmezliğine yakalanan hastalarda ve ailelerinde psikolojik boyutları yönetmek, ekmo çeşitleri, ekmo endikasyonu ve yan cihazları, ekmo yönetiminde hemşireliğin rolü, ekmonun yan etkileri, kalp naklinde hemşirelik yöntemleri, kalp fizyotrapisi ve balon pomba yöntemlerinden endikasyonda yararlanmak.
Uluslararası Caspian Meeting 2018 kongresi
Kongrenin kulisinde cenin hastalıkları üzerine iki günlük pratik kurs düzenleniyor. Bu kursun hedef kitlesi çocuk kardiyoloji uzmanları, radyologlar, kadın doğum uzmanları ve hemşirelerdir.
Anadan doğma kalp hastalıkları ile dünyaya gelen insanların bu tür hastalıkları doğumdan önce ve cenin evresinde teşhis edilerek bir ölçümde tedavi edilebilir. Dolaysıyla zamanında teşhis bu tür hastalıkların tedavisine gerekli katkıyı sağlayabilir ve eğer cenin evresinde tedavi edilmezse bile, doğum sırasında bu hastalıkların etkisini hafifletmek için hazırlıklı olunabilir.
İki gün sürecek bu kursta İngiltere’den prof. Gorlin Sharland, Polonya’dan prof. Juanna Dangel ve Amerika’dan Dr. İbrahimi hem konuşma yapacak ve hem cenin kalp hastalıkları üzerine katılanlara ders verecektir. Yine cenin kalp hastalıkları ile ilgili her programda ceninleri bu tür hastalıkları taşıyan hamile anneler de katılacak ve öğrencilerin daha iyi eğitilmeleri için ceninlerde eko kardiyografi yoluyla canlı görüntüler gösterilecektir. Cenin kalp hastalıklarını teşhis etmek, tedavileri için geliştirilen son yöntemler ve teknikler, hastalıkların tedavisi, kursta ele alınacak önemli başlıklardır.
Kongrenin kulusinde düzenlenecek bir başka pratik kurs Cardiac CT, Case-Base Session (anadan doğma yapısal ve kapaksal hastalıkları) CT ve MRI kursudur.
Anadan doğma kalp hastalıklarının oranı canlı doğan bebeklerin arasında yüzde bir kadar, fakat yaygınlığı toplam doğumlarda yüzde birden daha fazladır. Nitekim anadan doğma kalp hastalıkları ile doğan bebeklerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.
Son yıllarda önceki yöntemlere eklenen kalp hastalıklarının görüntüleme yoluyla teşhisinde iki yeni yöntem CT-Scan ve MRI görüntüleme yöntemleridir. Gerçekte bu iki yöntemin teşhiste yaptıkları katkı oldukça fazla ve çok da faydalıdır. CT ve MRI yöntemlerini öğrenmek, zaruretleri, görüntüleme yerleri ve teknikleri, bu kursta üzerinde durulan önemli başlıklardır. Bu kursta Londra’dan prof. Said Mirsadrai ve Tahran’dan Şehit Recai kalp merkezinden Dr. Pur Ali Ekber bir grup İranlı doktorun yardımıyla söz konusu başlıkları ders veriyor. Bundan başka CT-SCAN ve MRI yöntemleri ile elde edilen görüntülerin analizi için de Dr. Zehra Alizade ve Dr. Kesai gibi seçkin uzmanlar bu başlığı kardiyolojistlere ve radyoloji uzmanlarına ders veriyor.
Heart Dissection Lab (kalp kadavrası) kursu ise kardiyoloji uzmanları için düzenlenen bir başka kurstur.
Aslında kongrenin en önemli ve emsalsiz faaliyetlerinden biri bu kursun düzenlenmesidir. Bu kursta kalp ve damar uzmanları, Hindistan’dan Dr. Berat Delvi, Tahran’dan Dr. Hemedançi ve Dr. Golampur ve Meşhed’den Dr. Fadıl gibi dünyanın önde gelen introneşnitslerin gözetiminde bu kursu düzenliyor.
Bu kursta kalp yapısı ve parçaları büyükü bir titizlikle açıklanıyor ve kalp kapakçıklarının daha iyi görünebilmesi için eko kardiyografi yönteminden yararlanılıyor. Bu kurs da tamamen eğitim amaçlıdır.
Kalpten görüntü toplama uzmanlık oturumlarının hedef kitlesi kardiyoloji ve radyoloji uzmanlarıdır. Kalp biliminde hastalıkların teşhisi için çeşitli yöntemler vardır. Son yıllarda ise CT-SCAN ve MRI kalp hastalıklarının teşhisinde en yaygın teşhis yöntemleri sayılıyor. Ancak bu yöntemler toplanan görüntüleri analiz etmekte özel beceri ve uzmanlık gerektiriyor. Bu çerçevede ve kalp ve damar hastalıkları uzmanlarını görüntüleri analiz etme yöntemleri ile tanıştırmak üzere Londra’dan Dr. Said Mirsadrai ve Tahran’dan Dr. Pur Ali Ekber kongrede deneyimlerini paylaşıyor.
Kongrenin kulisinde düzenlenen bir başka oturum master class: Hybrid Procedure in Congenital Heart Disease (anadan doğma kalp hastalıklarını tedavi için müdahale yöntemleri) başlıklı oturumdur. Bu oturumun hedef kitlesi cerrahlar ve introneşnitslerdir.
Kalp ve damar cerrahları geçmişteki kısıtlamaları ortadan kaldıran yeni yöntemleri kullanıyor. Bundan önce kalbin baz iç bölümlerine ulaşılamıyor ve bu yüzden cerrahi teknikleri uygulanamıyordu. Ancak şimdi anjiografi ve cerrahi tekniklerinin karışımı yöntemlerle bu bölümlere de ulaşılabiliyor. Bu oturumun amacı ise bir ameliyat odasında carrah ve introneşnitsin ortak bir şekilde uyguladıkları yeni cerrahi yöntemlerini ele almaktır. Oturuma Almanya’dan prof. Lütfi, Londra’dan prof. Kureyşi, İran’dan Dr. Recai Horasani, Dr. Navai, Dr. Yusufi ve diğer bazı seçkin uzmanlar katılıyor.
Kongrenin kulisinde ayrıca master class: Heart Failure & PH Interventions (akciğerde tansiyonun yükselmesi ve kalp yetmezliğinin deri üzerinden tedavisi) başlıklı bir oturum daha düzenleniyor. Bu oturumun hedef kitlesi çocuk ve yetişkin hastalarla ilgilenen kardiyoloji uzmanları ve kalp ve damar cerrahlarıdır.
Kalp hastalıkları ilerleme aşamalarında akciğerde de bazı hastalıkları tetikleyebilir. Bu hastalıklardan biri ise akciğerde tansiyonun yükselmesidir. Oturumda bu hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemler ele alınıyor.
master class: Paravalvular Leak closure & valve interventions (kalp kapakçıkları hastalıklarının deri üzerinden ve Katterism yardımı ile ıslah edilmesidir. Bu oturumun hedef kitlesi yine çocuk ve yetişkin hastalarla ilgilenen kardiyoloji uzmanları ve kalp ve damar cerrahlarıdır.
Kalp kapakçıkları eskiden sırf cerrahi yöntemi ile düzeltiliyordu, ancak günümüzde katterism gibi yeni yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemde deri üzerinden ve açık kalp ameliyatına gerek duymadan kalp kapakçıkları düzeltiliyor.
2. Uluslararası İran – Avrupa kalp hastalıkları hekimleri kongresinin kulisinde düzenlenen uzmanlık oturumlarına dünyanın önde gelen uzmanları sayılan prof. Sivert ve prof. Kureyşi gibi seçkin kalp ve damar hastalıkları uzmanları katılıyor.
Kongrenin kulisinde ayrıca Live inbox ve Live Case olmak üzere önceki kongrelerde olduğu gibi 20 oturum daha düzenleniyor ve bazı hastalar canlı olarak anjiografi ve katterism yöntemleri ile tedavi ediliyor ve operasyonun görüntüleri canlı olarak erkanlarda salonda oturan katılımcılarla paylaşılıyor. Katılımcılar ayrıca canlı bağlantı ile operasyonları gerçekleştiren uzmanlardan sorularını sorabiliyor.
Bundan başka Tahran’da Şehit Recai hastanesi, Şiraz’da Kevser kalp hastanesi ve S. Arabistan’da kral Faysal hastanesinde bazı ameliyatların görüntüleri eğitim amaçlı canlı olarak yayımlanıyor ve katılımcılar uzmanlarla irtibat kurarak sorularını sorabiliyor.
Kongrenin kulisinde ayrıca bazı bilimsel posterler elektronik sistemle (e-poster) katılımcılarla paylaşılıyor. Bu posterler sürekli erkanlardan gösteriliyor ve katılımcılara bu posterleri inceleme ve okuma fırsatı veriliyor. Bundan başka bazı posterleri hazırlayan uzmanlar da önceden açıklanan saatlerde posterlerini meraklılarına açıklıyor.
Kongrenin kulisinde bir başka etkinlik ise kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili yeni ilaçların ve tıbbi malzemelerin ve teçhizatın sergilendiği bir fuardır. Bu fuar yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda ve 20 stand şeklinde Rezevi hastanesinin birinci ünitesinde ve kongrenin son gününe kadar açık olacak ve kalp ve damar hastalıklarıuzmanlarını ağırlayacaktır. Fuarda kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen bir çok İranlı firmanın son kazanımları ve özellikle CT SCAN ve MRI alanlarında en yeni cihazlar ve teşhis ve tedavi yöntemleriyle ilgili ilaçlar sergileniyor. Fuarda yer alan standlarda bu teçhizatın sergilenmesinin yanı sıra her bir cihazın nasıl kullanılacağı hakkında da detaylı bilgi veriliyor.
Kalp sağlığı için birlik olalım kampanyası
Bu kampanya dünya kalp günü dolaysıyla Rezevi hastanede başladı. Kalp sağlığı için birlik olalım kampanyası aslında bu yıl dünya kalp gününde kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için belirlenen sloganıdır. Rezevi hastanesinin halkla ilişkiler bölümü medya masası bu kampanyanın çerçevesinde havayı daha az kirletmek, sağlıklı beslenme modelinden yararlanmak, tütün ve başka benzer ürünlere hayır demekle kamuoyunu sağlıklı bir kalbe kavuşmak için harekete geçirmeye çalışıyor.
Siz değerli vatandaşlar da bu kampanyaya katılarak kampanyanın daha etkili olmasına destek verebilir ve göndereceğiniz konu ile ilgili ilginç fotoğraflarınızla kongrenin kapanışında düzenlenecek kuraya katılabilir ve kongrenin ödülünü kazanabilirsiniz.
 
Ziyaretçi sayısı:44
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...