News
6/21/2016  
Ramazan bayramı, Müslümanların dayanışma ve vahdet bayramı

 
Ramazan bayramı, Müslümanların dayanışma ve vahdet bayramı

Hz. Ali (as) şöyle buyuruyor: Bugün Allah'ın size bayram kıldığı gündür ve sizi bu bayrama layık ettiği gündür. Öyle ise her zaman Allah'ı hatırlayın ki O da sizi icabet etsin, bu mübarek günde Fitre zekatını ödeyin ki bu gerçekten sizin peygamberinizin sünnetidir ve Allah tarafından size farz kılınmıştır. Ramazan bayramı 30 gün boyunca Rahman Allah'a kulluğun ardından yaşanan maneviyat günüdür. Fıtır, Allah misafirliğinin sonu, takva ve züht meyvelerinin toplanma mevsimidir. Bugünde melekût kapıları, mümin kullara açık ve ilahi rahmet ise yağmur gibi onlara yağmaktadır. Bugünde her şey ilahi renk ve kokuya bürünürken, Allah'a yakınlık günü ve o İlahi dergaha yakınlaşma günüdür. Resulullah (sav) şöyle buyuruyor: Ramazan bayramı gecesi gelince, Yüce Allah oruçluların mükafatlarını verir. Müslümanlar, bayramlarını La İlaha İlla Allah ve tekbir sesleri ile Yüce Allah'ı takdis ve temcit etmekle başlıyorlar ve böylece hayat veren tevhit sesini dünyaya duyuruyorlar. Onlar iç ve dış şeytanlara galibiyet zaferini birbirine tebrik ederken, muntazam saflarda Yüce Allah huzurunda hazır bulunuyorlar. Dünya Müslümanlarının Ramazan bayramındaki ortaklıklarından biri, muazzam bayram namazını kılmaktır. Allah'ın mümin kulları, güneşin ilk ışınları ile bayram namazını kılmaya hazırlanıyorlar. Bayram namazının azamet ve büyüklüğü müminlerin gönlünü tazelerken, İslam düşmanlarını rezil eder. Bu muazzam namaz iki rekattan oluşur, ilk rekatta beş kunut ve ikinci rekatta ise 4 kunut alınır. Kunutta okunan zikirlerin derin ve güzel anlamları vardır. Fıtır bayramı namazındaki kunut milyonlarca Müslüman'ın mütevazi gönüllerle yüce Allah'tan en iyi kullarına bağışladığı hayırları onlara da vermesini, tarih boyunca en iyi insanları koruduğu şerlerden korumasını isterler. Bu hayırların başında ise, Allah'a kulluk ve yaşamın tüm anlarında tüm davranışlarda ve konuşmalarda Hak Teala'dan ilham almaktır; ve en kötü şer ise Allah'a şirk koşmak, Allah dışındaki ve Allah karşıtı güçler önünde boyun eğerek onlara kulluk etmektir. Bu yüzden Fıtır bayramı İslam peygamberi ve hanedanı için şeref, keramet ve yücelik kaynağı idi. Bu yüzden halk namaz kunutlarında peygamber ve hanedanını kendilerine örnek alarak, kaderlerinin bu büyük insanlarla bağdaşmasını, Müslüman toplumunun her zaman izzet ve şeref zirvesinde olmasını umut eder. Namaz kılanlar kunutta Allah'a yalvararak, Azamet ve büyüklük sana layık olan ey Allah'ım, Bağışlamak ve ceberut sana layıktır, Rahman ve Rahimlik, sadece sana mahsustur, Ve takva ve mağfiret sendendir, Müslümanlara bayram kıldığın bugünün hakkına, Ve Muhammed ve hanedanına şeref ve Yüce makam kıldığın bugünün hürmetine Muhammed ve al-ı Muhammed'e selam gönder Ve Muhammed ve Al-ı Muhammed'e verdiğin her hayır ve saadeti bana a ver, Ve Muhammed ve Al-ı Muhammed'i uzaklaştırdığın her şer ve kötülükten beni de koru, Ey Allah, ben senden, senin şayeste kullarının istediği en iyi şeyleri istiyorum Ve sana sığınıyorum Bayram gününde her kes, çalıştığı kadar mükafatlanır. Yani Ramazan ayında Allah'ın emirlerini en iyi şekilde yerine getiren, açlık, susuzluk ve nefis terbiyesine dayananlar, Ramazan bayramının geniş bereket dolu sofrasından daha fazla faydalanırlar. Emir-ul müminin Ali (as) Ramazan bayramı gününde Allah'tan bağışlanma talebinde bulunarak, şöyle buyurdu: Allah'ın bize acı, ve bizi kendi gufranınla bağışla, sen ki yücesin. Daha sonra hz. Ali (as) Müslümanların dikkatini, Ramazan ayının büyüklüğüne çekerek uyarıda bulunuyor ve: Bugün, Allah'ın size bayram kıldığı gündür ve sizi bu bayrama layık ettiği gündür. Öyle ise her zaman Allah'ı hatırlayın ki O da sizi icabet etsin, bu mübarek günde Fitre zekatını ödeyin ki bu gerçekten sizin peygamberinizin sünettidir ve Allah tarafından size farz kılınmıştır. Ramazan bayramı, İslam dininin en büyük ve en önemli bayramlarından biridir. Bugün için zikredilen ve yapılması gereken amellerden ise, boy abdest alarak, yeni elbise giymek, hoş kokular kullanmak, bayram namazını kılmak, fitre zekatını vermektir. Zekât fitresinin verilmesi, bir ay boyunca tutulan oruçların kabul görülmesine sebep olur. Müslümanlar namaz öncesi fitre zekatlarını ödeyerek, yoksulluğun giderilmesi için önemi bir adım atıyorlar. Fitre zekatı İslam toplumunda ekonominin gelişmesi ve sosyal sorunların çözümlenmesine sebep olur. Tabi zekat fitresinin kullanılması başka yerlerde de kullanılabilir. Örneğin dayanışma ve işbirliği ruhunun canlanması, Müslümanların sağlık ve kültürel sorunlarının giderilmesi, gerçek anlamda borçluların borçlarının ödenmesi, cami, okul, yol ve hastane ve benzeri kamu binaların kurulması ve Müslümanların diğer ihtiyaçlarının giderilmesidir. Fitre zekatının sosyal ve ekonomi boyutlarından başka, manevi ve yücelten boyutlara da sahiptir. İslami tealimde, zekat fitresinin Yüce Allah'a takrib ve ibadet niyeti ile ödenmesi halinde, maneviyata ulaşmak için maddiyatı kullanma yolu sayılır. Allah'ın da sevdiği bu hareketle, Müslüman bir insan, hidayete ermek ve kemale yolunda kalmak için kendini tüm dünyevi bağlardan kurtarır ve günahlarından arınmış hafiflemiş olarak Allah yoluna ilerler. Nitekim İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: ''Hafifleyin ki maksada ulaşın'' Masum imamların sözlerinden de anlaşıldığı gibi Ramazan bayramı, mükâfat alma günüdür. Bu yüzden insanın bugünde daha fazla dua etmesi ve Allah'ı anması, gününü boşuna harcamaması, tembellik yapmaması ve dünya ve ahiretin hayrını talep etmek gerekir. Emir-ul müminin Ali (as) şöyle buyuruyor: Bugün Allah katında oruçları kabul edilen, gece ibadetlerinin Allah tarafından kabul görenlerin bayramıdır. Ramazan bayramı mümin bir insan için gerçek bir bayramdır. Bu bayram dünyevi maddi bayramlardan değildir, İlahi rahmet ve mağfiret bayramıdır, Ramazan ayını Hakk'a ibadetle geçirenlerin bayramıdır. Bu bayram bir dönemi ibadet ve riyazetle geçirenlerin ilahi ecirle mükafatlandırıldıkları gündür. Ramazan bayramını bir kez daha kutlarken, sohbetimizi seçkin arif Ayetullah Mirza Cevad Meleki tebrizi'den bir sözle noktalamak istiyoruz: Fıtır bayramı, Allah'ın diğer günler arasından seçtiği, kullarına özel hediyeler ve ödüller vermeye özel kıldığı, bu günde o hazretin çevresinde toplanarak onun kerem sofrasına oturarak kulluk terbiyesini ve görevini yerine getirdiği, onun dergahına umut bağladıkları, hatalarından özür dilediği, ihtiyaçlarını ona götürdükleri, arzularını ondan istedikleri ve Allah'ın da onların ihtiyaçlarını gidermekle müjdelediği, beklediklerinden daha fazlasını bağışladığı gündür.


 
Ziyaretçi sayısı:189
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...