News
8/4/2017
Velayeti izleme, zulümle mücadele, emri maruf ve nehyis anil münker, İmam Rıza’nın (as) beşeriyete olan öğretisidir

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi:  
Velayeti izleme, zulümle mücadele, emri maruf ve nehyis anil münker, İmam Rıza’nın (as) beşeriyete olan öğretisidir

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi, velayeti izlemek, zulümle mücadele, emri maruf ve neyhi anil münkerin Rezevi siyerin beşeriyet için öğretisi olduğunu ifade etti.
Astan News’un bildirdiğine göre Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi, Perşembe akşamı Kutsal Rezevi Külliyesinin Rezevi Ulu avlusunda Ayetullah Nuri Hemedani ve Ayetullah Saidi’nin katılımıyla düzenlenen Rıdvan ihtişamı adlı törende yaptığı konuşmada Keramt Ongünü ve İmam Rıza (as)’ın kutlu veladet yıldönümü dolayısıyla tebriklerini dile getirerek, marifet ile beraber olan ziyaretin önemine dikkat çekti ve ardından  şöyle dedi: İmam Rıza’nın (as) kutlu veladet yıldönümüne tekabül eden bu mübarek gecede İmam Rıza’nın (as) bizim üzerimizdeki hakkını bilmemiz gerekir, İmam’ın Eminullah, dinin direği ve Allah’ü tealanın feyiz vasıtası olduğunu bilmemiz gerekir.
İmam Rıza’nın (as) ilk hakkının o hazreti sevmek olduğunu kaydeden Rehberlik bilgeler meclisi başkanlık divanı üyesi hüccetülislam Reisi” İmam Rıza’nın (as) ilk hakkı şudur ki o hazreti sevelim ve bu sevgi ve ilgi o hazrete yönelik marifetten başka, hiçbir şeyle oluşmaz”ifadesini kullandı.
Hüccetülislam Risi konuşmasını şöyle sürdürdü: bi kimliksel marifet vardır ki bu vasıtayla İmam Rıza’nın (as) kim olduğu, kimin evladı olduğu, ne zaman dünyaya geldiğini öğreniyoruz. Bunun dışında bir diğer marifet ise velayet marifetidir, yani bu vasıtayla İma Rıza (as) ve masum imamların velayet makamının hangi makam olduğunu öğreniyoruz.
Velayet marifetinin yüce konumuna dikkat çeken hüccetülislam Reisi, “ bu çeşit marifet, O hazretin Allah’ü teala tarafından bir imam olduğunu bilmek, kendi mukaddes vücudunu izlemenin farz olduğu, emri maruf ve nehyi anil münkerinin ise Allah’a ait olduğunu bilmektir”ifadesini kullandı.
Hakiki marifet makamını masum imamların kendisinden talep etmemiz gerektiğini kaydeden Horasan dini ilimler merkezi yüksek konsey üyesi hüccetülislam Reisi, “Masum İmamlar’a yönelik hakiki marifet makamına ulaşan bir insan, artık hiç kimseye bel bağlamaz ve bu masum imamları izlemeye başlar”dedi.
Hüccetülislam Reisi İmam Rıza’nın (as) “Eğer halk bizim kelamımızın güzelliğini anlasaydı, kuşkusuz bizi izlerdi” şeklindeki hadisine işaret ederek, şöyle dedi: Bugün üniversiteler, dini ilimler merkezleri, bilim adamları ve yazarların İmam Rıza (as) karşısında üzerlerinde ağır sorumluluk vardır ve o da şudur ki beşeri toplum ve günümüz insanını Rezevi siyer ve bu rauf imamın kelamıyla daha çok tanıştırsınlar.
İmam Rıza’nın (as) mezhepler arasındaki yakınlaşma ve dinler arasındaki diyalog masasını kurduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, şöyle dedi: Beşeri medeniyetin maneviyat ve İslami değerler sayesinde şekillenmesi için İslam Peygamberi’nin (saa) Mekke’den Medine’ye olan hicreti ve İmam Rıza’nın (as) Medine’den Merv’e olan hicreti, İlahi bir mühendislik kapsamında gerçekleşmiş oldu.
Ziyaret’in ziyaretçi, ziyaret edilen ve ziyaretçi ile ziyaret edilen arasındaki kalbi irtibat olmak üzere 3 bileşenden ibaret olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “ziyaretçi ve ziyaret edilen arasındaki kalbi irtibat ne kadar güçlü olursa, ziyaret daha da derinlik kazanmış olur. Ziyaret, ziyaretçinin ziyaret edilenin rengine bürünebileceği makamdır”dedi.
Karar vermenin ziyaretin gerekli hususlarından biri olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi” ziyaretin ziyaretçinin yaşamı ve seyrü sülukünde etkili olması için irade ve kararla beraber olması gerekiyor,  Münevver Rezevi Türbe, orada insanın yaşamının Rezevi siyer ve geleneğe daha fazla yakınlaştırması için karar alma mekanıdır.”diye kaydetti.
Hüccetülislam Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü: Ziyaret, ziyaretçinin ziyaret edilenin rengine bürünmesi konusunda karar almasıdır ve eğer böylesi hedef gerçekleşirse, ziyaret insanı insan yapan okul ve  insan için büyük değişimlere yol açacak konuya dönüşmüş olur. Ziyaret ne kadar derin ve köklü olursa bir o kadar anlamlı olur.
Ziyaretin ziyaretçinin Sıbgatullah makamına ulaştığı makam olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “Ziyaretçi için ilk adım şudur ki İmam Rıza (as) kulluk ve Allah eksenli olmanın zirvesidir ve ziyaretçi İmam Rıza’yı (as) örnek alarak kendi yaşamında Allah’ı eksen almalıdır.”dedi.
Başkalarını sevmenin, Allah eksenli olmakla oluştuğunu kaydeden Rehberlik bilgeler meclisi yüksek konsey üyesi hüccetülislam Reisi, “ Bugün insan hakları sloganı, feleğin kulağını sağır etmiştir, İmam Rıza’nın (as) Rezevi siyerinde başkalarının haklarına saygı duymak özel önem arzediyor,  insan hakları savunuculuğu iddiasında olanlar, hakiki insan severliği Rezevi kültürde görmeleri ve İmam Rıza’dan (as) öğrenmeleri gerekiyor.”ifadesini kullandı.
Konuşmasının başka bir bölümünde masum İmamların tüm siyerlerinin velayetin  benimsenmesi ve zulümle mücadele olduğunu kaydeden Horasan dini ilimler merkezi yüksek konsey üyesi hüccetülislam Reisi, “tüm masum İmamların yaşamında zulümle mücadele özel öneme sahiptir, masum İmamlarzulümle mücadelede farklı yöntemler seçseler de, zulümle mücadele onların yaşam siyerinde aynı değerdeydi.
Ziyaretçinin Masum İmamların  mutahhar Türbesini ziyaretinde ne zalim ve ne de mazlum olacağı yönünde karar aldığını kaydeden hüccetülislam Reisi, “ ziyaret, marifetli bir görüş ve tevhit eksenli bir bakıştır ve ziyaretçiyi Rezevi ve Fatımi yaşam üslubunu izlemek için kararlı kılmaktadır”diye kaydetti.
Keramet ongünü’nden asıl hedefin Ehli Beyt (as) öğretileri kapsamında   keramet elde etmek olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “bu Ongünün en büyük kazanımı, insanın keramete nail olmasıdır ve bu önemli husus  ancak Ehli Beyt (as) öğretileri sayesinde elde edilir”dedi.
Velayeti izlemek, hakkı, emri maruf ve nehyi anil münkeri savunmanın İmam Rıza (as) ziyaretnamesinin terbiyevi konularından biri olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “Yemen, Suriye, Irak ve bu dünyanın dört bir yanında birçoklarının kalbi İmam Rıza (as)’ın nurani Türbesi için çarpıyor, bu yüzden ziyaretçilerden kendi münacatlarında dünya mazlumlarını unutmamalarını temenni ediyorum”ifadesini kullandı.
 
 
 
 
Yorumunuz
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...