رویکرد اصلی وقف در آستان قدس رضوی زائر محوری و حرم محوری است
Kutsal Rezevi Külliyesi mevkufeler ve hukuki işlerden sorumlu mütevelli yardımcısı: Kutsal Rezevi Külliyesinde vakıfta asıl hedef ziyaretçi ve Türbe eksenli olmaktır Kutsal Rezevi Külliyesi mevkufeler ve hukuk işlerinden sorumlu mütevelli yardımcısı hüccetülislam Rıza Danişver Sani Kudüs kültür kurumunun toplantı salonunda düzenlenen “vakıf ve medya” başlıklı uzmanlık toplantısında, ...
Kutsal Rezevi Külliyesi mevkufeler ve hukuk işlerinden sorumlu mütevelli yardımcısı hüccetülislam Rıza Danişver Sani Kudüs kültür kurumunun toplantı salonunda düzenlenen “vakıf ve medya” başlıklı uzmanlık toplantısında, “vakfın önemi hiç kimse için gizli değildir ve tüm İlahi mezhepler ve ekollerde ona işaret edilmiştir, vakıf beşeri toplumun zaruri konularından biri olmakla beraber İslam dininin ekonomik direktifleri kapsamında önemli konulardan biridir. Vakıf, diğer mezheplerde de başka adlarla anılmaktadır.”diye kaydetti.
Toplumda bireyin sosyal, ailevi ve ekonomik farkılıklarına değinen hüccetülislam Sani, şöyle dedi: Vakıf kurumu ve ona benzer kuruluşların misyonu, zengin insanları kendi kaynaklarını diğer insanların gereksinimlerinin karşılanması yönünde kullanmaya teşvik etmektir.
İslami ve fıkhi direktifler kapsamında vakfın diğer adlarına da değinen hüccetülislam sani, “İslam’da sadaka, İmam payı, adak, zekat vb. konular vakıf bağlamında değerlendirilmektedir ve vakıf kendi gereksinimlerini karşılamakta sıkıntı çeken kesimlerin sıkıntılarını gidermek içindir.”dedi.
Bahsi geçen terimlerin ne gibi konularla ilgili olduğunu açıklayan hüccetülislam Sani, “Sadaka şahısların acil ihtiyaçları ve zekat toplumda yoksul kesimlerin yıllık ihtiyaçlarının karşılanması içindir ve vakf kültürel, bilimsel ve ekonomik alanda etkili olmaktadır ve mevkufeler bu doğrultuda toplumun  sorunlarını gidermektedir.”ifadesini kullandı.
Vakfın diğer hayır işleriyle farkına değinen hüccetülislam Sani, açıklamasını şöyle sürdürdü: Vakıf, tarih boyunca kalıcı bir iş olmuştur ve birçok insan okul ve ev yapmak gibi alanlarda vakıfta bulunmuştur ve dini ilimler okulları ilim kazanma  yolunun en bariz mısdağıdır ki  bunlardan birçoğu yurt içi ve dışında Şii merkezlerde vakıf kapsamında ilim yolunda kullanılmaktadır ta ki bilim, kültür ve eğitim alanındaki boşluklar giderilsin.
Kültür alanındaki vakfa değinen hüccetülislam sani, şöyle dedi: Bilgi edinimi için en büyük merkez,  çeşitli kalıplarda bu cümleden Masum İmamlarla (as) ilgili merasimler özellikle İmam Hüseyin (as) yas merasiminde minber konuşmaları yapmaktır ve birçok insan halkın dünyevi ve uhrevi alanlarda bilgi edinmelerine yönelik gelirlerinin bir bölümünü bu alana tahsis etmiştir.
Vakıfta bulunanların sağlık alanına da önem verdiğine değinen hüccetülislam Sani, şöyle dedi: sağlık alanındaki masraflar çok ağırdır ve halkın yüzde 90’ı bu masrafları karşılayamaz durumdadır ve vakıf yapanlar mevkufelerin geliriyle bu masrafların karşılanmasına katkıda bulunmaktadırlar.
Kutsal Rezevi Külliyesinin asıl tutumunun ziyaretçi ve Türbe eksenli olmak olduğunu kaydeden Kutsal Rezevi Külliyesi hukuk işleri ve mevkufelerden sorumlu mütevelli yardımcısı hüccetülisalm Sani, açıklamasını şöyle sürdürdü:  Mutahhar Rezevi Türbe yıl boyunca birçok ziyaretçiye evsahiplliği yapmaktadır ve vakıf yapanlar da ziyaretçilerin ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. Mutahhar Rezevi Türbe ışıklandırma işleriyle ilgili mevkufeler, en önemli mevkufelerden biridir, en eski  mevkufe Mutahhar Rezevi Türbe’yi ışıklandırma mevkufesidir ve en büyük mevkufeler de bu hususa tahsis edilmiştir, öyle ki bu başlık altında  geçen 513 yılda 105’ten fazla mevkufe mevcuttur.
Hüccetülislam Sani açıklamasını şöyle sürdürdü: Mutahhar Rezevi Türbe Darü’ş Şifası ve halıları tarih boyunca mevkufelerden elde edilen gelirlerden karşılanmıştır ve bu mevkufeler arasından 3 Şaban mevkufesine değinebiliriz. 3  Şaban mevkufesi kapsamında Horasan’ın tüm zengin kesimleri davet edilerek Kutsal Türbe mütevellisi tarafından Kutsal Türbenin ihtiyaçları söz konusu zengin kesimlere anlatılmaktadır ta ki zengin kesimler mallarının bir kısmını vakıf kapsamında bu Kutsal mekana tahsis etsinler. 
Vakıf alanında ziyaretçi ve Türbe eksenli olmanın önemine değinen hüccetülislam Sani, şöyle dedi:  ziyaretçinin konaklama ihtiyacının karşılanması, son yıllarda üzerinde durulan önemli konulardan biridir ve bu yönde Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisinin direktifleri doğrultusuna ziyaretçi kenti inşaatı başlatılarak önemli adım atılmıştır ve birçok insan bu projeye katkıda bulunmuştur.
Kutsal Rezvei Külliyesinin tamamıyla vakıflar üzerine kurulan bir külliye olduğu ve alt kurumların da mevkufelerden elde edişlen gelirlerle yönetildiğini kaydeden hüccetülisalm sani, şöyle dedi: İslam İnkılabı sonrasında Kutsal Rezevi Külliyesine tahsis edilen mevkufelerde yüzde 90’lık artış yaşandı ve cari yılın başından şimdiye kadar 30 taşınmaz Kutsal Külliye’ye vakfedilmiştir.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
...