Revaklar

Arşiv
Revaklar

Revaklar

2/26/2015
Dar-ul Siyade revakı

Dar-ul Siyade revakı

Bu muhteşem ve tarihi bina kutsal türbenin Batı ve Güneybatı kanadında yer almaktadır. Revak doğudan Dar-ul Huffaz revakı, batıdan Dar-ul Velaye revakı, kuzeyden Rar-ul Şeref revakı ve güneyden de Dar-ul Saade’nin Kuzey eyvanı ile çevrilidir. Revakın binası Timuriler çağına aittir ve Goherşad Hatun’un talimatı üzerine inşa edilmiştir. Revakın yüzölçümü ise 373 metrekaredir.
2/26/2015
Dar-ul Selam revakı

Dar-ul Selam revakı

Dar-ul Selam revakı, kutsal türbenin Güneydoğusunda yer alan revaklardan biridir. Bu revak Dar-ul Huffaz revakının doğusunda ve bu revaka paralel olarak Timuri dönemine ait iki binanın yerine inşa edildi. Bu bina Goherşad Hatun döneminde ve onun talimatı üzerine inşa edilen binalardan biridir.
2/24/2015
Dar-ul Huffaz revakı

Dar-ul Huffaz revakı

Bu muhteşem bina kutsal türbenin güneyinde, Goherşad camii ile türbeye uzanan koridor arasında yer alıyor.
2/24/2015
...