Archive
Şeyh Bahai, Kutsal Rezevi Külliye’nin mimarı

Şeyh Bahai, Kutsal Rezevi Külliye’nin mimarı

Şeyh Bahai olarak ün yapan Şeyh Bahaeddin Amuli, İran diyarının kameri 10 ve 11. Yüzyıllarının ünlü Şia alimlerinden biridir.
4/25/2018
Muhammedrıza Morvarid (Hk. 1299-1338)

Muhammedrıza Morvarid (Hk. 1299-1338)

Yaşadığı çağın muttaki insanlarından biri olan hac Muhammed Ali’nin oğlu Hüccetülislam hac şeyh Muhammedrıza Morvarid, Meşhet caddesinin Derbend mahallesinde sakindi.
4/24/2018
Şeyh Hürri Amili

Şeyh Hürri Amili

“Şeyh Hürri Amili” olarak ün yapan Muhammed bin Hasan bin Ali bin Muhammed bin Hüseyin, büyük İmamiye alimi ve ayrıca önde gelen Şii muhaddisti.
4/24/2018
Ayetullah Hac Şeyh Haşim Kazvini

Ayetullah Hac Şeyh Haşim Kazvini

Hicri 14. yüzyılın önde gelen din alimi ve Meşhed dini ilimler merkezi müderrislerinden olan Ayetullah hac şeyh Haşim Kazvini Hş. 1270 yılında Kazvin’de dünyaya geldi.
4/24/2018
Muhakkık Sebzvari- Muhammed Bakır(Hk. 1017-1090)

Muhakkık Sebzvari- Muhammed Bakır(Hk. 1017-1090)

Babasının adı Muhammed Mümin Horasani olan Molla Muhammed Bakır, Hicri 11. yüzyılın önde gelen din alimi, fakihi ve düşünürüydü ve halk nezdinde Muhakkık Sebzvari olarak ün yapmıştı.
4/24/2018
...