Geçen sene adak temsilciliklerine 29 binden fazla ziyaretçi başvurdu
Kutsal Rezevi Külliyesinde vakıfta asıl hedef ziyaretçi ve Türbe eksenli olmaktır
“Mihri Fatımi” mevkufesinde yabancı ziyaretçilerin ağırlanması
Mutahhar Rezevi Türbe’nin halı mevkufelerinin 500 yıllık mazisi var
Mutahhar Rezevi Türbe 430 yıllık mazisi olan temizleme ve kokulandırma mevkufesine sahip
Sağlıkla ilgili mevkufeler, toplumun sağlık seviyesini yükseltiyor
Banu Kuçek Ağa Suni mevkufesinin İmam Rıza (as) veladeti için tahsis edilmesi
Sadi Külliyat-ı el yazması nüshasının Kutsal Rezevi Külliyesi kütüphanesine vakfedilmesi
Bayan Goherşad, vakıf bayanlar tarihinde en parlak noktadır
Hz. Zehra dünyada vakıf geleneğinin kurucusudur
1 2
...